Trio Sanat Hizmetlerimiz

Orf Eğitimi


3-6 yaş çocuklarda uygalanan bu eğitimle; temel duyuşsal ve görsel becerilerin geliştirilmesi, ileriye yönelik doğru sanatsal yönlendirmenin yapılması amaçlanmaktadır. Müzik, resim ve drama olarak paket halinde sunulan programda, müzik eğitimi uygulamaları kapsamında; orff, dalcroze ve kodaly yaklaşımlarıyla dersler işlenmekte olup, çocuklardan oluşan bir orf çalgıları orkestrası mevcuttur.

Trio Sanat Hakkında Yorumlar