Trio Sanat Hizmetlerimiz

Bale


Bale eğitimi

İtalyanca bir sözcük olan “ballo” ya da “balletto” dan türeyen ve dans anlamına gelen bale; belli kuralları olan akademik dans tekniğinin, mimik, dekor ve müzik sanatlarının birleştirilerek bir sahne gösterisi haline dönüştürülmesidir. Yorucu ve sabır gerektiren titiz bir sanat dalı olan klasik bale; Bireyin zihnini ve vücut yapısını disiplin altına alma temellerine dayanır. Bu açıdan bireylerin ruhsal, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine faydalıdır. Hayatının belli bir döneminde bale dersi alan bireylerin derslerde edindiği disiplin anlayışı hayatının her anına yansımaya başlar ve özgüven sahibi olan birey yaşamı boyunca çevresine karşı kendini daha iyi ifade eder.  Bale eğitimi sırasında derslerin klasik müzik eşliğinde yapılması bireylerin müzik kulağının ve ritmik belleğinin gelişmesine yardımcı olur. Eğitim sürecinde esas olan bireyin beden gelişimine yardımcı olmak, estetik duygusunu kazandırmak ve bedenini fark ederek kullanabilmesini sağlamaktır. Dersler esnasında vücut bilinçli bir şekilde esnetildiği için çocukların kas yapısının gelişmesine olumlu etkileri vardır. Bale eğitimi alan çocuklar esnek bir vücuda sahip olurlar.

Trio Sanat Kursu olarak bale eğitimi programımız 4 - 7 yaş ve 7 – 11 yaş arasını kapsamaktadır.

Trio Sanat Hakkında Yorumlar