Trio Sanat Hizmetlerimiz

Viyolonsel Eğitimi


İnsan sesine diğer tüm çalgılara oranla en yakın çalgıdır.

Yaylı çalgılar ailesinin bir oktav kalın ses veren çalgısıdır. Solo ve eşlik görevlerinde kullanılır.

Keman için aranılan tüm özellikler viyolonsel için de geçerlidir.

Bu enstrümanı çalacak kişilerde, sol elin kuvvetli ve geniş olması, parmaklarda perdelerin geniş olmaması, küçük parmağın uzun olması önemlidir. Çalgıya başlama yaşı 10 ila 12 arasındadır.

Güçlü bir fizik istediği için daha geç yaşta da başlanabilir. Kısaca çello adı verilen bu çalgı, senfoni orkestralarından başka, üçlü, dörtlü, beşli yaylı topluluklarında, tüm popüler müzik türlerinde ve geleneksel Türk müziğinde de kullanılmaktadır.

Trio Sanat Hakkında Yorumlar