Trio Sanat Hizmetlerimiz

Keman Eğitimi


İyi çalınması için oldukça emek isteyen ve sabırlı çalıştırma gerektiren, ses rengi hiçbir çalgıda olmayan, dünyadaki tüm müzik türlerinde çok önemli bir yeri olan çalgıdır. Bu çalgıda; neşe, hüzün gibi tüm hisleri tüm doğallığıyla hem çalarken hem dinlerken yaşayabilirsiniz.

Kurumumuzda keman dersleri; profesyonel ve amatör seviyede eğitim almak isteyen her yaştan öğrenciye açıktır.

Profesyonel keman eğitimi programımızda, öğrencilerde müziksel işitme ve fiziksel yeterlilik düzeyi dikkate alınmakta, tercih 7 yaş başlangıç yaşı olarak belirlenmektedir. Eğitim içeriği konservatuarları keman eğitimi içeriğiyle birebir aynı düzeyde belirlenmektedir. Öğrencilerimiz belirli aralıklarla, senede en az üç kez bireysel ve toplu konserler vermektedir.

Amatör keman eğitimi programımız, her yaştan kemana gönül vermiş tüm öğrencilere açıktır. Bu program kapsamında; temel başlangıç eğitimi klasik Batı müziği olmakla beraber, popüler müzik ve  geleneksel müzik alanında genel bir keman eğitim içeriği uygulanmaktadır. Programdaki tüm öğrencilerimize topluluk önünde çalma alışkanlığının edinebilmesi için senede iki konser düzenlenmektedir.

Profesyonel ve amatör keman eğitimi programlarımız içindeki dersler birebir yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin toplu çalma deneyimi yaşayabilmeleri için, bir yaylı çalgılar orkestramız bulunmaktadır.

Trio Sanat Hakkında Yorumlar