Trio Sanat Hizmetlerimiz

Gitar Eğitimi


Günümüzde en popüler çalgılarının başında gelen bu enstrüman, tüm müzik türlerinde gerek eşilk gerekse solo çalgı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başlangıç aşamasında özellikle parmak kaslarında belirli bir fiziksel yeterlilik gerektirdiği için, çok küçük yaştaki çocuklar için uygun bir enstrüman değildir. Bu çalgıya ideal başlama yaşı, 8 yaş olarak belirlenmekte, fakat istenilen fiziksel yeterliliğe daha erken yaşta ulaşan öğrenciler için bu yaş 6 yaşına kadar düşmektedir. Klasik, akustik, elektro, bas gibi birçok seçeneğe sahip zengin bir enstümandır.

Kurumumuzda gitar dersleri; diğer branşlarda da olduğu gibi profesyonel ve amatör program olmak üzere iki seviyede verilmektedir. Tüm gitar dersleri birebir yapılmaktadır.

Klasik batı müziği temel alınarak uygulanan gitar eğitim programlarımızda, öğrencilerimize senede en az üç bireysel konser etkinliği yaptırılmaktadır.

Popüler müzik içerikli ders alan öğrencilerimiz için, her zaman ücretsiz olarak faydalanabilecekleri, davul ve ses sisteminin hazır bulunduğu bir çalışma stüdyosu bulunmakla beraber, öğrencilerimizin kurduğu gruplara çeşitli yerlerde konser vermeleri için tüm olanaklar kurumumuz tarafından sağlanmaktadır.

Trio Sanat Hakkında Yorumlar